Постановка роботи по Scrum і прокачування вашої команди!  

побудова ВАШОГО ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ

ОСНОВНІ КРОКИ ПОБУДОВИ ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГУ

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ
Складання плану розвитку своєї компанії, де прописані довгострокові цілі бізнесу і процеси, якими будуть досягатися ці цілі та чітке розуміння фінансової ситуації, динаміку і прогнози розвитку бізнесу
ОРГСТРУКТУРА І СКЛАД
Набор кваліфікованих співробітників та правильний розподіл по підрозділам і чітке визначення обов'язків
РОЗРАХУНКИ ВИТРАТ
Визначення зарплатного фонду відділу та правильний розрахунок заробітної плати спіробітників, а також  врахування витрати на навчання персоналу, аренда чи купівля приміщення і забезпечення робочих місць всіх необхідним
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
Правильне визначення необхідних якостей в кандидаті на посаду маркетолога вашого відділу. Складання необхідного чек-листу з питаннями для проведення ефективної співбесіди
НАЙМ
Формування відділу маркетингу виходячи з співбесіди та відбору кандидатів. Із завданням найму найкраще впорається HR-фахівець або рекрутингове агентство.

ЕТАПИ РОБІТ

КРОК 1

Детальне знайомство зі стратегією вашої компанії і маркетингу

КРОК 2

Проведення комплексного аудиту внутрішньої тактики вашого бізнесу

КРОК 3

По підсумку попередніх кроків складемо та введемо беклог по розвитку компанії

КРОК 4

Формування реального плану розвитку, проведення конкурсу та відбір кваліфікованих співробітників 

Крок 5

Контроль виконання плану розвитку  та підтримка бізнесу надалі

ЯКІ ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ МИ ВПРВАДИМО У ВАШ БІЗНЕС?

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Створимо маркетинговий план для формування стратегії розвитку компанії. В рамках цієї стратегії перед відділом маркетингу ставиться головна задача. Визначаються строки, протягом яких компанії потрібно її реалізувати, а також розміри фінансування

ПОЗИЦІОНУВАННЯ                                                

Складемо комплексний портрет споживача та проведемо детальний аналіз опонентів для того, щоб провести вдале позиціювання компанії. Розробимо комплекс мір, завдяки яким компанія чи продукт займе особисте, відмінне від конкурентів та вигідне місце для себе місце на ринку

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Ми дослідимо ринок по головним направленням. Зберемо всі необхідні дані та проаналізуємо інформацію про потенційних клієнтів. 

Досконало вивчимо всі сторони ваших конкурентів та проведемо повний аналіз їх продукту (послуги) та діяльності, для того, щоб сформувати портрет вашого потенційного клієнта.

На постійній основі проводимо підтримку вашого відділу маркетингу та безперервний моніторинг: 

  • конкурентів (як самих учасників, так і їх продукції, цін, реклами, акцій);
  • споживачів, їх бажань, думок і сприйняття;
  • ефективності реклами

РОЗРОБКА НОВИХ ІДЕЙ

Вдосконалимо ваш відділ маркетингу, який буде вивчати тенденції ринку та розуміти його потреби для генераціїї нових класних ідей, які будуть допомогати розробляти нові продукти.

  • Проведемо збір та аналіз інформації про ринок;
  • Визначимо потреби ринку і розробимо пропозиції щодо їх задоволення;
  • Виробимо маркетингову політику для служби збуту; 
  • Організуємо зворотній зв'язок зі споживачем для визначення рівня задоволеності продукцією і співпрацею;
  • Розробимо і скоординуємо маркетингові, рекламні та PR-кампанії вашого підприємства.

ЦІНОУТВОРЕННЯ                                         

Розробимо тісний зв'язок між маркетологами та фінансовою службою для розробки оптимальних цін як для дилерів, так і для кінцевих споживачів. Сформуємо конкурентоспроможну за ціною пропозицію відповідно до попиту, цінами на аналогічні моделі конкурентів, сезонністю і з урахуванням всіх переваг вашої продукції

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДАЖІВ

Для підвищення продажів відділу маркетингу організуємо рекламну діяльність та навчимо як правильно керувати нею. Проведемо презентацію та детально розкажемо як здійснювати заходи щодо просування вашого товару чи послуги. Навчимо постійно підтримувати лояльність клієнтів.

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА

Виявимо (в результаті диференціації клієнтів), які товари і в який проміжок часу користуються найбільшим попитом. На основі постійного аналізу ліквідності, сезонності, змін зовнішнього середовища та з урахуванням потреб ваших постійних клієнтів створимо завдання по формуванню асортименту та підтримці необхідної кількості товарів на складі спільно з відділом продажів

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ми навчимо вас як правильно створювати звіти по маркетинговим заходам. Детально роскажемо з які головні складові повинні міститися в цьому звіті. У цьому документі повинні міститися результати (скільки нових клієнтів залучили, наскільки збільшився обсяг продажів, наскільки зросли доходи), а також інструменти, за допомогою яких були досягнуті результати (рекламні кампанії, промоушен, інша маркетингова активність).